6 października 2021

Konkurs „Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu”

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w konkursie Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu, realizowanego w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem konkursu jest zmotywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej o postaciach i wydarzeniach z regionu Warmii, Mazur i Powiśla, które miały wpływ na proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości, a także odegrały poważną rolę w historii przedwojennej, jak też powojennej naszego regionu.

Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel w terminie do 25 października 2021 r. Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn (z dopiskiem: „Poczet Bohaterów Niepodległej”).


Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator

Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl


Załączniki:

Regulamin Konkursu Poczet Bohaterów Niepodległej

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 3 – Wyniki I etapu konkursu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie

Załącznik nr 6 – Wykaz polecanej literatury

 

Ułatwienia dostępu