8 października 2021

Odpowiedzialność karna pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z nieuzyskaniem informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane

Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z artykułem naukowym dotyczącym odpowiedzialności karnej pracodawców i organizatorów wychowania, edukacji, wypoczynku, leczenia oraz opieki nad małoletnimi w związku z niedopełnieniem obowiązku uzyskania informacji o popełnionych przestępstwach seksualnych przez osoby zatrudniane przygotowanym przez jednego z naukowców Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dr hab. Radosława Krajewskiego, prof. uczelni.

Link do artykułu: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/6704

Instytut prosi również o wypełnienie ankiety, do której link znajduje się poniżej. Jej wyniki są potrzebne do dokonania oceny przydatności takiej aktywności Uniwersytetu na rzecz instytucji oświatowych.

Link do ankiety:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=92TPPPIN502AmJHttZaT5L6k2RfZ0N9KsK7cJiTejepUQUU5S1VIOUsxUkNNWUdBS1haQzdWVjZLTy4u

Ułatwienia dostępu