12 października 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia – Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży

Ministerstwo Zdrowia informuje, że następujące podmioty:
1. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie;
2. Luxmed Sp. z o.o. w Warszawie;
3. Artmedica Sp. z o.o. w Toruniu;
4. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

realizują przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia projekty współfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, mające na celu wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjno-profilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.

Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów, jak również wzrost wiedzy w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji próchnicy, poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego.

Realizacja Programu polega w szczególności na:
1. Prowadzeniu działań edukacyjnych.
2. Realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Z uwagi na istotne znaczenie przedmiotowego Programu dla poprawy zdrowia młodzieży w Polsce, Ministerstwo Zdrowia zachęca do współpracy z ww. podmiotami.

Wszystkie dane dotyczące konkursu oraz programu profilaktyki próchnicy znajdują się
na stronie internetowej: http://zdrowie.gov.pl/nabor-715-konkurs_profilaktyka_prochnicy_zebow.html.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących Programu prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Aliszewską – opiekunem projektów realizującym (tel.: 538 515 645, email: m.aliszewska@mz.gov.pl).

Ułatwienia dostępu