15 października 2021

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października, w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli członkowie kierownictwa MEiN. W wydarzeniu wziął udział również Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale, nagrody oraz tytuły honorowego profesora oświaty kilkudziesięciu osobom. W wydarzeniu wzięli udział również Sekretarz Stanu w MEiN Dariusz Piontkowski, Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek.

W tym roku do zacnego grona Profesorów Oświaty dołączyły dwie kolejne osoby z naszego województwa – Beata Anna Bukowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynku oraz Ryszard Skawiński z Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

LINK

Ułatwienia dostępu