19 października 2021

„Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” – zajęcia online dla uczniów szkół ponadpodstawowych

18 października 2021 r. odbyło się spotkanie online pn. „Czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec?” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem spotkania byli Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Uczestników spotkania powitał Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który
w swoim wystąpieniu podkreślił wagę poruszanych podczas spotkania zagadnień, a także zwrócił uwagę na konieczność przypominania młodzieży o występujących zagrożeniach oraz sposobach ich unikania.

Zajęcia on-line poprowadziły kom. Ewa Szczepanek i sierż. szt. Monika Bartecka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantki omówiły najważniejsze zagrożenia związane
z handlem ludźmi, zaprezentowały sposoby zapewnienia sobie optymalnego bezpieczeństwa podczas wyjazdów i podróży związanych z poszukiwaniem pracy za granicą. Młodzież dowiedziała się, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat zjawiska handlu ludźmi, by poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
W spotkaniu online uczestniczyło 2458 uczniów z 27 szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.

Ułatwienia dostępu