19 października 2021

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022 organizują XXVII edycję turnieju.

Celem turnieju jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania piekarstwem i cukiernictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Turniej jest skierowany do uczniów klas programowo najwyższych branżowej szkoły I stopnia, którzy kształcą się w zawodzie piekarz lub cukiernik.

Zawody poszczególnych stopni turnieju odbędą się w następujących terminach:

  • eliminacje szkolne – do końca listopada 2021 r.,
  • eliminacje wojewódzkie – do końca stycznia 2022 r.,
  • eliminacje ogólnopolskie – w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu.

Organizatorzy zapraszają do współpracy szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego. W tym celu należy złożyć wniosek do Komitetu Głównego Turnieju o powołanie komisji wojewódzkiej w terminie do 30 listopada 2021 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora
https://zsz5.edupage.org/a/xxvii-ogolnopolski-turniej-na-najlepszego-ucznia-w-zawodzie-cukiernik-i-piekarz-20212022

Ułatwienia dostępu