20 października 2021

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę – projekt Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę to bezpłatna i dostępna online propozycja pomocna
w diagnozie sytuacji wychowawczo-profilaktycznej (gotowe narzędzia i raport) oraz materiały do pracy profilaktycznej wspierającej kondycję psychiczną młodzieży.

W ramach działań współfinansowanych z programu Ministra Edukacji Narodowej i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki” nauczyciele otrzymają bezpłatny udział szkolnych koordynatorów
w szkoleniach, lub dostęp do modułu do samodzielnego przeszkolenia się w zakresie Nawigacji
w każdą pogodę.

To także wsparcie w realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, zwłaszcza punkty:

  1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego,
  2. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o

Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę zawiera dwa elementy adresowane bezpośrednio do kadr szkolnych:

  1. Szkolną inicjatywę profilaktyczną Nawigacja w każdą pogodę
  2. Narzędziownik

 Oba te elementy tworzą zestaw gotowych narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez szkołę umożliwiający autodiagnozę środowiska szkolnego i realizację działań profilaktycznych na niej opartych.

Szkoła, która zrealizuje minimum działań profilaktycznych określonych w Nawigacji w każdą pogodę otrzyma certyfikat uczestnictwa szkoły w projekcie, dający możliwość wystawienia nauczycielom stosownych dokumentów wymaganych do awansu zawodowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ipzin.org/.

 Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do wzięcia udziału w projekcie.

   Załączniki:

  1. Profilaktyka zintegrowana w każdą pogodę.
  2. Plakat.

Ułatwienia dostępu