20 października 2021

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Szanowni Państwo
Organizatorzy zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 oraz koniecznością podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza – wniosek o umieszczenie zawodów w tymże wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać do 31 stycznia 2022 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Pismo przewodnie oraz wypełniony wg powyższego wzoru wniosek należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub e-mailem: ko@ko.olsztyn.pl.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, e-mail: mpiskorska@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 413.

Załączniki

Formularz zgłoszenia
Data: 2020-11-13, rozmiar: 45 KB

Ułatwienia dostępu