22 października 2021

Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci urodzone w latach 2007-2015, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS do udziału w kursie e-learningowym
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Celem kursu jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Wśród tych, którzy ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenia rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

  1. zrealizować kurs dostępny na stronie prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;
  2. pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
  3. do 31 października 2021 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem/w tytule: „Kurs e-learningowydla dzieci”.

Szczegółowe informacje i zasady udziału w losowaniu hulajnóg zostały zamieszczone na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Załączniki:

  1. Plakat

Ułatwienia dostępu