26 października 2021

Konferencja Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego to temat  powiatowej konferencji stacjonarnej, która odbyła się 21 października 2021 r. w  Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Organizatorami konferencji byli Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty oraz Starosta Powiatu Elbląskiego.

Celem spotkania było poszukiwanie sposobów podnoszenia efektywności kształcenia zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli i głos w dyskusji zabierali: przedsiębiorcy, pracodawcy, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele instytucji w powiecie elbląskim, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, doradcy metodyczni, kierownicy kształcenia zawodowego, nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego
z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele uczniów. Konferencję prowadziła powiatowy koordynator doradztwa zawodowego Anna Zalewska.

W gronie prelegentów wystąpili: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku Marian Matuszczak, który przedstawił działania szkoły w zakresie podnoszenia kompetencji i zdobywania przez młodzież dodatkowych kwalifikacji podczas staży zagranicznych i projektów krajowych. Teresa Bednarz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty przedstawiła potrzebę podejmowania wspólnych działań przez pracodawców i nauczycieli dla dobra uczniów. Wicestarosta Elbląski Ryszard Zając wskazał na walory i możliwości wykorzystania ukształtowania terenu ziemi elbląskiej oraz wprowadził do filmu ukazującego bogactwo regionu. Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski przedstawił potrzebę współpracy szkół i przedsiębiorców. Dyrektor Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu Danuta Oleksiak przedstawiła sposoby współpracy szkół z pracodawcami. Por. Mirosław Kruba z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Elblągu ukazał możliwości rozwoju kariery zawodowej w wojsku. Joanna Kisielewska – kierownik kształcenia praktycznego oraz Edyta Sienkiewicz nauczyciel matematyki przedstawiły możliwości wspólnych działań poprzez udział w różnych projektach edukacyjnych. Nie zabrakło również głosu pracodawców: Andrzej Filaszkiewicz właściciel  Firmy Primbud wskazał na korzyści jakie wynikają ze współpracy szkoły i pracodawców oraz wymiany doświadczeń. Agnieszka Jolanta Opaluch – Wojewódzki Koordynator Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przedstawiła miejsce doradztwa zawodowego w realiach szkoły oraz instytucje wspomagające doradztwo zawodowe. Przedstawiciel Urzędu Pracy Lucyna Konczewska ukazała możliwości wspomagania proponowane przez Urząd Pracy. Podczas konferencji wystąpili także uczniowie, którzy przedstawili różnorodne korzyści i kompetencje jakie otrzymali dzięki dodatkowym zajęciom i kursom.

Po konferencji odbyło się spotkanie zespołu powiatowych doradców zawodowych powołanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, którego celem było wypracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.

Ułatwienia dostępu