26 października 2021

Program edukacyjny pt. „Moje finanse”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza  młodzież w wieku 15-19 lat do wzięcia udziału w programie edukacyjnym pt. „Moje finanse”.

Celem programu jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego i ekonomicznego, a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Uczestnicy, zarówno nauczyciele jak i uczniowie, otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny oraz dostęp do platformy edukacyjnej. Elementem programu są bezpłatne warsztaty edukacyjne oraz wsparcie merytoryczne dla nauczycieli przygotowujące ich do realizacji programu w szkołach.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://moje-finanse.junior.org.pl/pl

Ułatwienia dostępu