26 października 2021

Regionalny Kongres Pamięci Narodowej

Olsztyńska Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza nauczycieli i uczniów olsztyńskich szkół do udziału w regionalnym Kongresie Pamięci Narodowej, który odbędzie się 3 listopada 2021 r.
w godzinach 11.00-13.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas kongresu zaprezentowany i omówiony zostanie dorobek Delegatury z ostatnich miesięcy – ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii.  Prócz organizacji i wsparcia szeregu przedsięwzięć upamiętniających dzieje oraz losy Polaków, codzienna działalność edukacyjna i naukowa olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej przynosi wymierne efekty w postaci książek, albumów, broszur oraz szeregu innych materiałów, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane w powszechnej edukacji młodzieży, a zarazem stanowić merytoryczną pomoc dla nauczycieli.

Ułatwienia dostępu