26 października 2021

Ruszyła nowa odsłona projektu OSEhero

Projekt jest przeznaczony dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników szkół podłączonych lub dołączających do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Po zarejestrowaniu się do projektu, uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w co najmniej jednym szkoleniu z ekspertami OSE, a następnie zostaną poproszeni o udostępnienie materiałów edukacyjnych otrzymanych
z OSE i zorganizowanie własnej inicjatywy w szkole z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Organizatorzy zapewniają wiedzę, ekspertów, materiały edukacyjne, możliwość udziału w Zlocie OSEhero oraz konkursie. Dodatkowo uczestnicy będą mieli pierwszeństwo w zapisach na Kongres OSE.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2021 r. W projekcie mogą wziąć także udział uczestnicy edycji 2019-2021. Tegoroczna edycja projektu kończy się w czerwcu 2022 r. przesłaniem sprawozdania i nadaniem tytułu OSEhero na kolejne dwa lata szkolne.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej: www.osehero.pl.

Ułatwienia dostępu