29 października 2021

„Poznaj Polskę” – dodatkowe 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych

Dziś, 28 października br. uruchomiliśmy dodatkowy nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka „Poznaj Polskę”. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tym programem przeznaczamy kolejne 10 mln zł na dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia MEiN przeznaczy w 2021 r. prawie 35 mln zł.

Dodatkowe środki na dofinansowanie do wycieczek szkolnych 
Od dziś, 28 października szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę”. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznacza na ten cel 10 mln zł. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku.

Informujemy, że zmienia się sposób zawierania umów i porozumień. Porozumienie lub umowę wraz z załącznikami należy złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra. Dokumenty powinny zostać opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowe wzory umowy i porozumienia będą możliwe do wygenerowania w systemie SIO po otrzymaniu dofinasowania, Stanowią one także załączniki do komunikatu dostępnego na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske.

„Poznaj Polskę”
„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Wsparcie w ramach programu może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Więcej informacji o przedsięwzięciu można znaleźć na stronach:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy poznajpolske@mein.gov.pl lub telefoniczny +48 22 50 17 862.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 


Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske–dodatkowe-10-mln-zl-na-dofinansowanie-do-wycieczek-szkolnych

Ułatwienia dostępu