3 listopada 2021

Ogólnopolskie badanie w zakresie dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań sektora motoryzacyjnego

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w ramach powołanej Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności) we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji oraz Związkiem Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, prowadzi II edycję ogólnopolskiego badania w zakresie poziomu dostosowania szkolnictwa branżowego do oczekiwań rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym.

Grupą docelową badania jest szerokie grono nauczycieli uczących 58 zawodów w 16 branżach związanych z motoryzacją i elektromobilnością. Badanie to jest ogromnie ważne dla jakości edukacji zawodowej w Polsce, skierowane zostało do wszystkich szkół branżowych w kraju a jego wyniki posłużą do lepszego dostosowania jakości kształcenia branżowego zgodnego z potrzebami pracodawców sektora motoryzacyjnego.

Badanie jest w pełni anonimowe. Wyniki badania przedstawione będą w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Link do ankiety: https://bit.ly/badanie-IIedycja

Ułatwienia dostępu