4 listopada 2021

Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021

Rzecznik Praw Dziecka ogłasza wielki konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie powinny do dnia 17 grudnia 2021 r. zgłosić swój udział, przesyłając na adres: konkurs@brpd.gov.pl wypełniony formularz zgłoszenia oraz skany lub zdjęcia wybranych prac plastycznych. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, dwie dotyczą szkół podstawowych: kl. I-IV, kl. V-VIII, jedna przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Prace, wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, będą oceniane osobno dla każdej kategorii wiekowej.

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego

Załącznik nr 3 Regulamin konkursu

Ułatwienia dostępu