10 listopada 2021

WAP.272.16.2021.MP – Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz rzeczowo-ilościowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy

 

Ułatwienia dostępu