25 listopada 2021

Zwycięzcy wyłonieni – konkurs NIEPODLEGŁA

W celu upamiętnienia osób i wydarzeń mających wpływ na historię zmagań o polskość Warmii, Mazur i Powiśla, podobnie jak w latach poprzednich, także i w tym roku przygotowanych zostało szereg przedsięwzięć. Jednym z nich jest konkurs „Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu”. Zorganizowany on został jako część projektu Warmia i Mazury na drodze ku niepodległości realizowanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w ramach „Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022”. Partnerem Organizatora w tym działaniu jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Do współorganizacji turnieju zostali zaproszeni: Instytut Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie, Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy, a także Muzeum Pogranicza w Działdowie i Nidzicki Ośrodek Kultury. Konkurs przeznaczony został dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Na poziomie szkół podstawowych przewidziano dwa etapy – szkolny i centralny na zamku w Działdowie. 28 października miał miejsce I etap konkursu. Przystąpili do niego uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie. Uczestnicy rozwiązywali test przesłany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wyłonione dwuosobowe zespoły miały reprezentować swoje szkoły podczas II etapu w Działdowie. Ostatecznie 8 listopada na działdowskim zamku rywalizowali ze sobą uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie. Podczas eliminacji finałowych Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Małgorzata Hochleitner – dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: dr Ryszard Sajkowski – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Olsztynie (przewodniczący komisji), Dawid Zagził – przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Olsztynie, dr Piotr Bojarski – przedstawiciel Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, dr Klaudyna Bociek – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie i dr Iwona Jóźwiak – przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Zadaniem uczniów szkół podstawowych biorących udział w II etapie konkursu było poradzenie sobie z pisemną weryfikacją wiedzy, na którą złożyły się: test, cztery pytania problemowe, zadania z wykorzystaniem techniki skojarzeń. Z tym trudnym wyzwaniem najlepiej poradził sobie zespół ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie (Zuzanna Kwacz i Szymon Chorążewicz). Dobre wyniku osiągnęli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie (Igor Szymczak, Szymon Bartwicki) oraz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach (Anna Grzybowska, Oskar Micewicz).

Po części oficjalnej zarówno uczniowie jak też opiekunowie i członkowie komisji zostali oprowadzeni po działdowskim zamku przez pracownika Muzeum Pogranicza. Była to dla wszystkich kolejna, wyśmienita lekcja historii. Jeszcze raz należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie uczniów do konkursu oraz wkład pracy włożony przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie w przygotowanie II etapu konkursu.

 

Po wyłonieniu zwycięzców w konkursie „Poczet Bohaterów Niepodległej na Warmii, Mazurach i Powiślu” dla szkół podstawowych przyszedł czas na szkoły ponadpodstawowe. 9 listopada na zamku w Nidzicy, przy zachowaniu obostrzeń covidowych, nastąpiło publiczne rozstrzygnięcie turnieju. Podobnie jak dzień wcześniej w Działdowie, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Małgorzata Hochleitner – dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki. Również komisja konkursowa pozostała w tym samym składzie. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się czterech uczniów. Wszyscy z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy. Zmagania konkursowe przebiegały indywidualnie. Na wstępie nastąpiło losowanie zestawów z trzema pytaniami. Odpowiedzi ustne uczestników za każdą wypowiedź były oceniane w skali od 0 do 5 punktów. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Dzięgo. W dalszej kolejności uplasowali się: Kacper Witczak, Jakub Zakrzewski, Wiktor Kaszubski. Po zmaganiach konkursowych uczniowie, opiekunowie i członkowie komisji zostali oprowadzeni po nidzickim zamku przez dyrektora Nidzickiego Ośrodka Kultury – Pawła Bukowskiego. Jeszcze raz należy podkreślić bardzo dobre przygotowanie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy do niełatwego konkursu, ale też wysiłek całej społeczności tej szkoły włożony w przygotowanie II etapu dla szkół ponadpodstawowych.

 

Działdowo

Nidzica

Ułatwienia dostępu