3 grudnia 2021

II Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej rozstrzygnięty

II Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej Warmii i Mazur im. płk. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, zrealizowany został w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem w tym działaniu Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do współorganizacji przedsięwzięcia zostali zaproszeni: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście. Założeniem Konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego poprzez rozbudzenie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, kształtowanie poczucia dumy narodowej, kultywowanie poprzez śpiew pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, wspieranie uczniów uzdolnionych muzycznie i umożliwienie prezentacji ich talentu wokalnego oraz dorobku artystycznego.

Turniej wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Przystąpiło do niego 59 uczestników (soliści i zespoły) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego województwa. Każdy z nich miał do zaprezentowania po dwa utwory – dowolny i obowiązkowy z listy wskazanej w regulaminie konkursu. Poziom wykonania dla sześciu kategorii oceniała komisja w składzie: Jolanta Sołowiej – przewodnicząca (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie), Aleksandra Borowiecka (Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dywitach w Powiecie Olsztyńskim z filiami w Barczewie, Biskupcu, Olsztynku i Dobrym Mieście), Marcin Śliwiński (Urząd Wojewódzki w Olsztynie), Ryszard Sajkowski (Kuratorium Oświaty w Olsztynie). Zadanie, które stanęło przed komisją okazało się bardzo trudne. Uczestnicy konkursu, ich rodzice i opiekunowie włożyli bardzo dużo wysiłku w przygotowanie utworów konkursowych. A jednak trzeba kogoś wytypować … Ostatecznie po wysłuchaniu wszystkich nagrań komisja dokonała następującej klasyfikacji:

Kategoria I (soliści – klasy 1-4 szkoła podstawowa)

I miejsce – Weronika Dobies (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy)

II miejsce – Alicja Potrzuska (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy)

 

Kategoria II (soliści – klasy 5-8 szkoła podstawowa)

I miejsce – Kacper Ewartowski (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie)

II miejsce ex aequo – Iga Potapiuk (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy)

II miejsce ex aequo – Julia Klim (Szkoła Podstawowa w Szestnie)

III miejsce ex aequo – Aleksandra Jadeszko (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu)

III miejsce ex aequo – Nikola Struk (Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie)

wyróżnienie – Amelia Kuształa (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście)

wyróżnienie – Alicja Mróz (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach)

 

Kategoria III (soliści – szkoła ponadpodstawowa)

I miejsce – Jakub Żeberek (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie)

II miejsce – Damian Wicha (Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie)

III miejsce – Wiktor Faltynowski (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie)

Wyróżnienie – Julia Sprawka (Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie)

 

Kategoria IV (zespoły – klasy 1-4 szkoła podstawowa)

I miejsce – „Nolinki” (Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku)

II miejsce – zespół wokalny kl. 4 – Lena Nizgorska, Eliza Soszyńska, Zuzanna Brydzińska, Katarzyna Lewicka (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Lidzbarku)

 

Kategoria V (zespoły – klasy 5-8 szkoła podstawowa)

I miejsce – „Camerata” (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu)

II miejsce ex aequo – „Forte” (Szkoła Podstawowa w Górowie Iławeckim)

II miejsce ex aequo – Natalia Gnat i Jakub Gnat (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lidzbarku Warmińskim).

 

W kategorii VI (zespoły – szkoła ponadpodstawowa) wyróżnień nie przyznano.

 

Gratulujemy nagrodzonym! Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu samozaparcia i chęci rozwijania posiadanych talentów.

Ułatwienia dostępu