9 grudnia 2021

Konkursy Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Wręczenie Certyfikatów

W dniu 6 grudnia 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach konkursów: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Szkoła Przyjazna Środowisku” oraz „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner, przedstawiciele Kapituł poszczególnych konkursów oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli wyróżnionych certyfikatami.

Na początku uroczystości Warmińsko-Mazurski Kuratora Oświaty nawiązał do zadań wychowawczych, jakie szczególnie w obecnych czasach mają do spełnienia rodzina i szkoła. Pan Kurator podkreślił, że stwarzanie warunków do wychowania do wartości ma kluczowe znaczenie dla dobra i pomyślności przyszłych pokoleń Polaków.

 

Konkurs „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” organizowany jest od 2010 r. Celem konkursu jest wyróżnienie szkół i przedszkoli, które:

– Zapobiegają zjawisku agresji i przemocy.

– Podejmują działania w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

– Wyróżniają się skutecznym, sprawnym i inspirującym działaniem w zakresie zapobiegania agresji i zapewniania bezpieczeństwa.

– Promują działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałania agresji.

– Aktywizują społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa.

Do tegorocznej, jedenastej już edycji konkursu wpłynęło 10 zgłoszeń.  Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” trzem placówkom:

Link

 

O Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku” mogły ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne oraz placówki wszystkich typów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie szkół i przedszkoli, które:

Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska.

Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.

– Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły/placówki) i lokalną.

– Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

O Certyfikat ubiegało się 15 szkół i placówek wychowania przedszkolnego. Na wniosek Komisji Konkursu Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał tytuł „Szkoły Przyjazna Środowisku” dwunastu placówkom:

Link

 

Celem przedsięwzięcia, jakim był udział w konkursie „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, jest wyróżnienie szkół i placówek oświatowych, które:

– Pomagają członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej postawy patriotyczne.

– Zarządzają projektami w sposób sprzyjający uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej, oraz długofalowości działań.

– Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze w obszarze edukacji patriotycznej i regionalnej, dążąc do zwiększenia jej skuteczności.

– Tworzą klimat społeczny sprzyjający rozwojowi, osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości.

Do konkursu zgłosiły się 52 szkoły i przedszkola. Na wniosek Kapituły Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał  tytuł „Szkoła Wierna Dziedzictwu” dwudziestu placówkom:

Link

 

Dziękujemy członkom wszystkich komisji konkursowych za zaangażowanie i rzetelną analizę sprawozdań konkursowych. Gratulujemy wyróżnionym poszczególnymi certyfikatami! Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów.

 

Ułatwienia dostępu