9 grudnia 2021

Znamy zwycięzców konkursu plastycznego z cyklu „Niepodległa”

Konkurs plastyczny Moja Ojczyzna, moja Polska – Niepodległa 2021, zrealizowany został w ramach projektu „WARMIA I MAZURY NA DRODZE KU NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, a partnerem Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Do współorganizacji zostali zaproszeni Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Zasadniczymi celami konkursu było wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez promowanie różnych form aktywności uczniów uzdolnionych artystycznie a także prezentacja ich prac i nagradzanie najlepszych z nich.

Ogółem zgłoszono 146 prac indywidualnych i zbiorowych, wykonanych w różnych formatach i technice. Największą aktywność wykazali wychowankowie oraz ich opiekunowie z placówek przedszkolnych i szkół podstawowych. Poziom wykonania prac oceniała komisja pod przewodnictwem artysty-plastyka Jarosława Jana Korzeniewskiego. Brano pod uwagę przede wszystkim nawiązanie do tematu konkursu oraz wymowę artystyczną projektów. Zgodnie z tymi kryteriami komisja dokonała następującej klasyfikacji:

 

Kategoria I (dzieci w wieku przedszkolnym):

I miejsce – 6-latki z „Piątki” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Biskupcu)

II miejsce – Klaudia Jaśniewska, Zuzanna Jary, Patrycja Jaśniewska (Przedszkole nr 17 w Elblągu)

III miejsce – grupa 5-latków „Rybki” (Gminne Przedszkole w Kamionku „Jasia i Małgosi”)

 

Wyróżnienie – „Zuchy” i „Krasnale” (Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie)

Wyróżnienie – oddział przedszkolny, grupa III (Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie)

 

Kategoria II (uczniowie klas 1-4 szkoły podstawowej):

I miejsce – grupa uczniów (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie)

II miejsce – Alicja Wanowicz, Izabela Nyga, Lena Kwiatkowska, Antoni Czerw (Szkoła Podstawowa w Zwierzewie)

 

Kategoria III (uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej):

I miejsce – Zofia Balcerzak, Anastazja Szabłowska, Adam Wojnicz-Łempicki, Paweł Wojnicz-Łempicki (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie)

II miejsce – Laura Budnicka (Szkoła Podstawowa w Zwierzewie)

III miejsce ex aequo – Jan Jasiński (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie)

III miejsce ex aequo – Małgorzata Sosnowska, Nikola Świderska, Hubert Trzęsiewicz, Maja Rzymowska, Franciszek Kopaczewski (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie)

 

Wyróżnienie – Aleksandra Kabzińska (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie)

Wyróżnienie –Amelia Erwin (Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie)

Wyróżnienie – Julia Kalwajtys (Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach)

Wyróżnienie – Zuzanna Banach, Maja Wieczorek, Kaja Serowik (Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Pieckach)

Wyróżnienie – Lena Niedzielska (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie)

 

Kategoria VI (inne osoby lub zespoły mieszane):

I miejsce – Piotr Kołecki, Martyna Kołecka (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Tyrowie).

 

W kategoriach IV (uczniowie szkół ponadpodstawowych) oraz V (rodzice, nauczyciele) wyróżnień nie przyznano.

 

Gratulujemy nagrodzonym! Cieszymy, że nasz konkurs spotkał się z tak szerokim odzewem. Uczestnictwo w nim pozwoliło na objawienie się wielu talentów.

Ułatwienia dostępu