15 grudnia 2021

Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

Ustalone przez Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych listy uczniów ze szkół podstawowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022:

L.p. Konkurs przedmiotowy z:
1. Języka polskiego
2.  Matematyki
3.  Języka angielskiego
4.  Języka niemieckiego
5.  Języka rosyjskiego
6.  Biologii
7.  Chemii
8.  Fizyki
9.  Geografii
10. Historii
11. Informatyki

Ułatwienia dostępu