20 grudnia 2021

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2021 rok – JST

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

 

Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2021 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”. Dotację rozliczamy wg zweryfikowanych danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w zakładce „Raporty SIO2 rok 2021/2022”. Jednocześnie przypominam że termin weryfikacji tych danych był do 10 grudnia 2021 r.

 

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

  1. Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji wg rozdziałów – Wychowanie przedszkolne,
  2. Załącznik nr 2 – Aplikacja do rozliczenia dotacji za 2021 rok.

 

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

 

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne
z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

 

Rozliczenie w formie papierowej lub elektronicznej podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać do 10 stycznia 2022 roku za pomocą platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

M.J. Piłsudskiego 7/9

10-959 Olsztyn

 

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Mateusz Marcinek, Specjalista 89 52 32 383

Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

 

Ułatwienia dostępu