21 grudnia 2021

Zmiany w edukacji historycznej i społecznej

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość, zmiany w podstawie programowej przedmiotów historia oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony) – to zawierają przekazane w piątek, 17 grudnia do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Konsultacje potrwają do 17 stycznia 2022 r.

Link:

LINK

 

Ułatwienia dostępu