13 stycznia 2022

Egzamin maturalny w Formule 2023

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) przedstawiamy harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

Link:

Egzamin maturalny w Formule 2023

Ułatwienia dostępu