17 stycznia 2022

Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy

W czwartek, 13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z jej założeniami wzmocniona zostanie rola kuratorów oświaty. Zmienione będą także zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie szkół i placówek oświatowych. W ustawie pojawił się również zapis wzmacniający rolę rodzica w szkole, zgodnie z którym rodzice będą w pełni decydowali o udziale dziecka w zajęciach dodatkowych.

Link:

Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy

Ułatwienia dostępu