31 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 6 …. WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:  do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,  do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,  do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,  na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu