4 lutego 2022

Harcerska Akcja Zima 2022

W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży  „Zima 2022”  Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty  – Wojciech Cybulski w dniu wczorajszym odwiedził harcerzy z Hufca ZHP w Ełku, przebywających na zimowisku w Kruklankach, w powiecie giżyckim.

 

Spotkanie z harcerzami było także okazją do nawiązania do ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2022  Rokiem Romantyzmu Polskiego. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty   zwracając się do harcerzy, podkreślił znaczenie twórczości polskich romantyków, dzięki której naród nie zapomniał o swoich korzeniach. Zwrócił uwagę, że wszystkie dzieła epoki romantyzmu są ponadczasowe, a my Polacy, jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Kurator życzył wszystkim harcerzom wspaniałego wypoczynku oraz szczęśliwych powrotów do domów.

 

Ułatwienia dostępu