16 lutego 2022

Akcja 2 Edukacji Szkolnej Erasmus+ -Współpraca dla Edukacji Szkolnej! – Konsultacje i spotkania informacyjne online.

Zespół Partnerstw na rzecz Współpracy dla Edukacji Szkolnej Erasmus+  Narodowej Agencji Programu Erasmus+ zaprasza wnioskodawców do udziału w spotkaniach i konsultacji online poświęconych założeniom nowego Programu Erasmus+ i czekających na nich możliwościach w  ramach projektów Akcji 2.

1)      Spotkania informacyjne przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z ofertą akcji 2 w  sektorze Edukacji szkolnej, zasadami wnioskowania i dla tych, którzy chcą zadać pytania dotyczące tych kwestii. Webinaria odbędą się w godzinach 15.00 – 17.00, w terminie:

(Rejestracja na spotkania informacyjne jest już otwarta)

2)  Konsultacje online przeznaczone są dla osób, które przygotowują wniosek o dofinansowanie i  chciałaby dopytać o zasady dotyczące składania wniosków czy skonsultować elementy wniosku. Spotkania nie służą ocenie w całości wypełnionych aplikacji.

Konsultacje odbędą się w godz. od 10.00 do 15.00, w terminach:

(Rejestracja na konsultacje zostanie otwarta wkrótce)

Szczegółowe informacje oraz baza materiałów dostępna jest na stronie internetowej Narodowej Agencji Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/wsparcie-dla-wnioskodawcow-w-akcji-2-w-sektorze-edukacja-szkolna

 

Ułatwienia dostępu