28 lutego 2022

Zarządzenie nr 14 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie nr 14
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 lutego 2022r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Załączniki

Ułatwienia dostępu