1 marca 2022

Spotkanie z Dyrektorami Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

24 lutego 2022 r. miało miejsce spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Wicekuratora Oświaty z dyrektorami ośrodków doskonalenia nauczycieli. Pan Wicekurator Wojciech Cybulski rozpoczął zebranie od skierowania do zgromadzonych dyrektorów słów solidarności z narodem ukraińskim, którego państwo zostało zaatakowane przez Rosję. Jednocześnie Pan Wicekurator podziękował dyrektorom oraz nauczycielom-doradcom metodycznym za dotychczasową współpracę w tak trudnych minionych dwóch latach trwania pandemii COVID-19. Nawiązał także do zadań, realizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, zmierzających do podniesienia jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dyrektorzy ośrodków doskonalenia nauczycieli przedstawili sprawozdania z działalności doradców metodycznych. Nie zabrakło informacji na temat prowadzonych lekcji otwartych, kwartalników czy warsztatów metodycznych dotyczących nowoczesnych metod nauczania.

Ostatnim elementem spotkania była robocza dyskusja nad stanem realizacji zadań z zakresu doradztwa doskonalenia nauczycieli na terenie województwa.

Ułatwienia dostępu