3 marca 2022

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz wychowanków placówek kulturalno – oświatowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Przez nas ilustrowane to, co w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapisane”.

 

Głównymi celami konkursu są: poznawanie i popularyzowanie twórczości
i życiorysu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na tle ważnych dla Polski wydarzeń, w tym z okresu II wojny światowej i okupacji, a także uczczenie sto pierwszej rocznicy urodzin poety.

Termin nadsyłania prac : 1 marca – 30 kwietnia 2022r.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://sp2.um.pulawy.pl/

Ułatwienia dostępu