9 marca 2022

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

7 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Znalazły się w nim rozwiązania dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego.

 

Link

Ułatwienia dostępu