9 marca 2022

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.

 

Link

Ułatwienia dostępu