14 marca 2022

VII Ogólnopolski Konkurs – „Akademia Wiedzy o Prawie„

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z całego kraju do udziału w VII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Akademia Wiedzy o Prawie”, która rozpoczyna się etapem szkolnym w dniu 31 marca 2022 r.

Celem konkursu jest wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie, wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku do prawa, a także propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Tegoroczna edycja Konkursu zrealizowana będzie w całości zdalnie, w formule on-line i składać się będzie z trzech etapów. Szczegóły tegorocznej VII edycji, znajdują się na stronie: https://akademia.kirp.pl

Ułatwienia dostępu