21 kwietnia 2022

Dzień Nowych Technologii w Edukacji 2022 – konkurs na najlepsze wydarzenie

29 kwietnia 2022 r. będzie miało miejsce wydarzenie, jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej.

Weź udział w DNTE i zgłoś swoją inicjatywę!

W ramach zgłaszanej inicjatywy można zorganizować – w formie stacjonarnej – zajęcia, warsztaty, prezentacje multimedialne, gry, zabawy, projekcje filmów, spotkania z ekspertami, a także lekcje pokazowe dla dzieci i dorosłych.

Formularz zgłoszeniowy

Na zgłoszenia inicjatyw czekamy do 26 kwietnia 2022 r.

Konkurs na najlepsze wydarzenie

Wszyscy, którzy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zarejestrują swoje aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji, będą mogli wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie. Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:
1) przedszkola,
2) szkoły podstawowe,
3) szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.).
Konkurs jest dwuetapowy:
1) etap I – wojewódzki,
2) etap II – centralny.
Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1) zgłoszenie przez szkołę/placówkę organizacji wydarzenia DNTE zgodnie z § 2 Regulaminu Konkursu,
2) zorganizowanie przez szkołę/placówkę w dniu 29 kwietnia 2022 r. wydarzenia, jakim jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji,
3) przygotowanie przez szkołę/placówkę relacji z wydarzenia DNTE (zwaną dalej „Relacją”) za pomocą edytora dostępnego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej znajdującej się pod adresem: 3) www.epodreczniki.pl

Regulamin „Dnia Nowych Technologii w Edukacji” w 2022 roku oraz „Konkursu na najciekawszą relację z Dnia Nowych Technologii w Edukacji”:

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2022–zapraszamy-do-udzialu

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje do 31 maja 2022 r. wyznaczony przez dyrektora szkoły/placówki nauczyciel, przesyłając na adres e-mailowy: dnte@ko.olsztyn.pl link do Relacji, wraz z metryczką (proszę przesłać wypełniony plik excel w formie edytowalnej) zawierającą:
1) pełną nazwę szkoły/placówki – organizatora wydarzeń, o którym mowa w § 1 ust. 3 ww. Regulaminu,
2) adres szkoły/placówki (województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica – jeśli jest, numer domu, numer lokalu – jeśli jest),
3) imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu dyrektora szkoły/placówki,
4) imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację Relacji.
5) adres mailowy do Relacji na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Kontakt:
Dariusz Człapiński
Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załącznik:
Metryczka – Zgłoszenie do konkursu – „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” – 2022

Ułatwienia dostępu