26 kwietnia 2022

Organizowanie praktycznej nauki zawodu za granicą – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół branżowych
w województwie warmińsko-mazurskim

Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391) w przypadku zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną za granicą, dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny informację o podmiocie, z którym została zawarta umowa, miejscu i terminie odbywania praktycznej nauki zawodu, liczbie uczniów odbywających praktyczna naukę zawodu na podstawie tej umowy.

W celu ujednolicenia formy przekazywania powyższych informacji, proszę dokonywać zgłoszenia wg wzoru dołączonego do niniejszej informacji.

Załączniki

Formularz
Data: 2022-04-26, rozmiar: 15 KB

Ułatwienia dostępu