27 kwietnia 2022

Konkurs grantowy dla organów prowadzących poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Do udziału w konkursie zapraszamy organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Link

Ułatwienia dostępu