13 maja 2022

Będą reprezentować uczniów w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła wyniki konkursu organizowanego w ramach uczestnictwa w Sejmie Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki. Z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zakwalifikowało się 6 dwuosobowych zespołów z pięciu szkół:

  1. Roksana Szczurko i Wiktoria Stelmach ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu.
  2. Bronisz Bronowski i Kaj Jatczyński ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.
  3. Igor Cylkowski i Daniel Stelmach ze Szkoły Podstawowej nr 21 im. Mikołaja Kopernika w Elblągu.
  4. Michał Paliński i Kaja Gabrychowicz ze Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu.
  5. Aleks Kleba i Adam Brdak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie.
  6. Julian Dajos i Mikołaj Ruciński z Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych w Zespole Szkół w Bielicach.

 

Prace zwycięskich zespołów z naszego województwa są dostępne na stronie internetowej https://www.sdim.edu.pl/wyniki

 

11 maja 2022 r. w gmachu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste spotkanie z posłami na Sejm Dzieci i Młodzieży. Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski pogratulował wszystkim, którzy zakwalifikowali się do udziału w XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, ale także ich rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół. Pan Wicekurator przywołując pamiętne słowa skierowane do polskiej młodzieży przez Jana Pawła II na Westerplatte – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, wskazał, że reprezentanci naszego województwa są w stanie stawiać przed sobą nowe cele i co najważniejsze, osiągać je. W dalszej części spotkania Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski wręczył powołania na Sejm Dzieci i Młodzieży. Roksana Szczurko i Wiktoria Stelmach ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Sępopolu, autorki najwyżej ocenionego projektu, zaprezentowały losy wybranego przez siebie bohatera – Waldemara Miarczyńskiego pseudonim ,,Waldek”, żołnierza Armii Krajowej. Uczennice te będą reprezentować województwo warmińsko-mazurskie na spotkaniu komisji Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniach 14-15 maja br. w Warszawie. Wszystkie zespoły spotkają się w stolicy w dniach 31 maja – 1 czerwca br.

Po podpisaniu porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty a dyrektorami szkół w sprawie organizacji wyjazdu uczniów z naszego województwa na XXVIII sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży znalazł się czas na wspólne zdjęcia.

Ułatwienia dostępu