17 maja 2022

Zarządzenia 2022/2023

Zarządzenie Nr 32/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023/

Zarządzenie Nr 36/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Powołanie wojewódzkich komisji konkursowych w roku szkolnym 2022/2023/

Zarządzenie Nr 57/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Zatwierdzenie regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023/

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2022 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2022/2023/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie/

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Klauzula informacyjna/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz konkursów przedmiotowych/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/

Ułatwienia dostępu