24 maja 2022

Konkurs na najlepsze wydarzenie DNTE – termin do 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że wszyscy, którzy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zarejestrowali swoje aktywności w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji 2022, mogą wziąć udział w konkursie na najlepsze wydarzenie.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe i placówki w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082).

 

Termin zgłoszenia do konkursu – do 31 maja 2022 r.

Więcej informacji: https://www.ko.olsztyn.pl/2022/04/21/dzien-nowych-technologii-w-edukacji-2022-konkurs-na-najlepsze-wydarzenie/

Ułatwienia dostępu