26 maja 2022

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Informujemy, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 48 wniosków organów prowadzących
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2022 dla 93 publicznych szkół podstawowych na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 4 759 050,40 zł.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, w ramach kwoty środków budżetu państwa przyznanych na województwo warmińsko-mazurskie.

W ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wsparcie finansowe otrzyma 15 organów prowadzących dla 21 szkół podstawowych na łączną kwotę 1 507 867,53 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu
do poszczególnych szkół znajduje się w załączniku.

Przypominamy, że kwalifikacja wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach programu dokonywana jest zgodnie
z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania
w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

 

 Załączniki:

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół.

 

Ułatwienia dostępu