27 maja 2022

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa– projekty rozporządzeń

Nowe treści nauczania w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa to najważniejsze zmiany w projektach rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki skierowanych do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Link

Ułatwienia dostępu