3 czerwca 2022

Konferencja branżowa „Sektor energetyczny w Polsce wyzwaniem dla młodych pokoleń”

            2 czerwca 2022 r. w siedzibie Energa Operator S.A. w Olsztynie – jednego z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce – odbyła się konferencja poświęcona problematyce edukacji i współpracy szkół z pracodawcami działajacymi w branży elektroenergetycznej. Konferencja została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz  Dyrektora Oddziału Energa-Operator SA w Olsztynie Grzegorza Smolińskiego przy współudziale Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie Grzegorza Górskiego, Rady Dyrektorów Szkół Branżowych oraz Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych  przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

            Konferencja była skierowana do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli doradztwa zawodowego. Udział w niej wzięli: Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek,  Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Poseł na Sejm RP Iwona Arent – członek komisji sejmowej do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Prezes Zarządu Energa Operator S.A. Alicja Klimiuk, dyrektorzy szkół branżowych oraz nauczyciele doradztwa zawodowego działający w zespołach doradczych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty.

            Uczestnicy panelu eksperckiego i dyskusyjnego debatowali na temat kwalifikacji i kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców, sytuacji na lokalnym rynku pracy – ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów kierunków branży elektorenergetycznej – przyszłości energetyki, a także sposobów pokonywaniu barier związanych z nabywaniem nowych kadr do sektora energetycznego.

            Wydarzenie było transmitowane także w czasie rzeczywistym przez kanał streamingowy. W tej formule wzięło udział ponad 250 dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli doradztwa zawodowego.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=9cQcDkP0DBs

Ułatwienia dostępu