23 czerwca 2022

Bezpieczne wakacje 2022 – apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

                        Drodzy Rodzice

Zbliżający się czas wakacji związany jest z okresem, w którym dzieci i młodzież będą korzystać z różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, półkolonie, obozy, biwaki), nad którego organizacją nadzór sprawuje kurator oświaty. Ponieważ to rodzice decydują, na jaką formę wypoczynku wyślą swoje dzieci i komu powierzą nad nimi opiekę, chciałbym pomóc Państwu dokonać jak najlepszego wyboru, który wiązałby się przede wszystkim z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Dlatego proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  1. Każdy organizator wypoczynku zobowiązany jest zgłosić wypoczynek do kuratorium oświaty. Dotyczy to zarówno szkół, klubów sportowych, biur podróży, organizacji religijnych jak i prywatnych przedsiębiorców.
  2. Zgłoszony wypoczynek dzieci i młodzieży jest weryfikowany przez pracowników kuratorium oświaty. Wypoczynek może odbyć się wyłącznie po zatwierdzeniu zgłoszenia przez pracownika kuratorium oświaty. Oznacza to umieszczenie wypoczynku w ogólnopolskiej bazie wypoczynku prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: http://wypoczynek.mein.gov.pl
  3. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega karze grzywny.
  4. Wypoczynek umieszczony w ogólnopolskiej bazie wypoczynku kontrolowany jest – we właściwym sobie zakresie – przez Sanepid, Policję oraz pracowników kuratorium oświaty.

Dokonując zapisu dziecka na obóz, kolonie czy półkolonie warto zapytać organizatora o numer zgłoszenia wypoczynku, przez co rodzice mogą sprawdzić, czy wypoczynek został umieszczony w bazie wypoczynku (należy wpisać miejsce i datę wypoczynku lub numer zgłoszenia: http://wypoczynek.mein.gov.pl).

  1. Powyższą informację można również uzyskać w Kuratorium Oświaty w Olsztynie (tel. 89 52 32 469), podając przy tym nazwę organizatora, termin i miejsce wypoczynku.
  2. Planując wyjazd na indywidualny wypoczynek własnym środkiem transportu apeluję o sprawdzenie stanu technicznego pojazdu wraz z jego wyposażeniem. Bezpieczna prędkość, dostosowana do warunków jazdy, jak i kondycja psychofizyczna kierującego pojazdem, to kluczowe warunki dotarcia do celu podróży bez nieprzyjemnych zdarzeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do pracowników Kuratorium Oświaty w Olsztynie (tel. 89 52 32 469). Zachęcam do korzystania ze strony internetowej www.ko.olsztyn.pl, na której znajdują się inne materiały dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży.

                                                                 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

                                                                              Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu