30 czerwca 2022

Badania praktyki szkolnej – edukacja włączająca

Zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, a także integracyjnych do udziału w badaniach praktyki szkolnej związanej z realizacją założeń edukacji włączającej rozumianej jako edukacja o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Badanie jest realizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Link

Ułatwienia dostępu