4 lipca 2022

Podsumowanie pracy Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Podsumowanie pracy Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

28 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W pierwszej części spotkania uczestniczył Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski. Pan wicekurator podziękował dyrektorom za podejmowane działania w roku szkolnym 2021/2022. Poinformował o najważniejszych zmianach w przepisach prawa oświatowego, m.in. dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, zatrudniania specjalistów – nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Mówił także o potrzebie odbiurokratyzowania pracy szkół. Podkreślił rolę zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów, w tym również organizowanych we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. Zachęcał dyrektorów do realizacji programów rządowych, takich jak  „Aktywna tablica”, „Laboratoria Przyszłości”.

Rada Dyrektorów podsumowała pierwszy rok swojej działalności. Przewodnicząca Rady Dyrektorów  Anna Wasielewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie -przedstawiła sprawozdanie z realizowanych zadań. W roku szkolnym odbyło się 5 spotkań Rady Dyrektorów, podczas których ustalono zakres działania Rady, dokonano analizy zasadności i potrzeby tworzenia dokumentów szkolnych niewymaganych prawem w zakresie awansu zawodowego, nadzoru pedagogicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oceniania. Rada Dyrektorów zorganizowała także 2 spotkania z dyrektorami szkół i placówek, którzy pełnią tę funkcję pierwszą kadencję. W trakcie spotkań dyrektorzy z Rady Dyrektorów podzielili się przykładami dobrych praktyk w zakresie opracowywania arkusza organizacji pracy szkoły, a także organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych. Przekazali również informacje na temat dokumentowania pracy szkoły. Pracownicy Wydziału Administracyjno-Prawnego  – starszy specjalista Magdalena Piskorska
i starszy specjalista Joanna Truszkowska – omówiły zasady zatrudniania nauczycieli za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych przez nauczycieli.

Uczestnicy spotkania wspólnie przygotowali wnioski i rekomendacje do realizacji
w roku szkolnym 2022/2023.

Podczas wizyty Pan Mirosław Kowalczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – podzielił się doświadczeniem związanym z innowacyjnymi działaniami realizowanymi w szkole, a także projektami, m.in. związanymi z wyborem zawodu przez uczniów. Wizyta w lubawskiej szkole była również okazją do zaczerpnięcia inspiracji związanych z dobrymi praktykami w zakresie sprawowania kierowniczej funkcji przez dyrektora szkoły.

Dyrektorzy mieli również okazję poznania Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej, gdzie spotkali się z Maciejem Radtke – Burmistrzem Miasta Lubawa. Pan burmistrz zapoznał zebranych z historią powstania Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej w ruinach piwnic dawnego zamku, który przez wieki był siedzibą biskupów chełmińskich.

Spotkanie zakończyło się wspólną fotografią.

Ułatwienia dostępu