11 lipca 2022

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty z wizytą w Harcerskiej Bazie Obozowej

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski 10 lipca 2022 r. złożył wizytę wypoczywającym harcerzom, uczestnikom obozu dofinansowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, zorganizowanego w Bazie Obozowej „Orle Gniazdo” w Opartowie k. Rajgrodu.

W czasie spotkania z kadrą wychowawczą i uczestnikami obozu Wicekurator życzył wszystkim radosnego i bezpiecznego przebywania na łonie natury. Organizatorom wypoczynku podziękował za trud związany z przygotowaniem atrakcyjnej formy spędzenia czasu wolnego po okresie intensywnej nauki w okresie roku szkolnego.

Ułatwienia dostępu