8 sierpnia 2022

Wynagrodzenie nauczycieli wchodzących do zawodu wyższe o 20 proc.!

We wrześniu kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli wchodzących do zawodu wzrośnie o 20 proc. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przyjęta przez Sejm RP. Po zakończeniu prac parlamentarnych nowelizacja ustawy trafi do podpisu Prezydenta RP.

Link:
Wynagrodzenie nauczycieli stażystów wyższe o 20 proc.

Ułatwienia dostępu