11 sierpnia 2022

Projekt Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej – klasy patronackie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, realizując ustawową misję edukacyjną, zamierza od roku szkolnego 2022/2023 wdrożyć nowy projekt skierowany do społeczności szkół ponadpodstawowych podległych właściwości terytorialnej Oddziału IPN w Gdańsku (w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego dotyczy to powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego) – klasy patronackie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy w zakresie najnowszej historii Polski oraz historii regionalnej, a także pielęgnowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Inicjatywa zakłada objęcie przez Instytut patronatu nad konkretną klasą, co będzie się wiązało z korzyściami dla obu stron. Dla szkół oznaczałoby to m.in.:

  • udostępnianie na preferencyjnych zasadach materiałów edukacyjnych wydawanych przez IPN,
  • wsparcie merytoryczne i logistyczne wydarzeń oraz uroczystości patriotycznych organizowanych przez szkołę lub klasę, w tym np. wyjazdów do miejsc pamięci,
  • wsparcie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych podejmowanych przez nauczycieli i uczniów,
  • regularne otrzymywania informacji o projektach, konkursach i innych inicjatywach edukacyjnych prowadzonych przez Instytut,
  • pierwszeństwo udziału w warsztatach edukacyjnych oraz szkoleniach dla nauczycieli organizowanych  przez Instytut,
  • pierwszeństwo uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych organizowanych przez Instytut,
  • możliwość udziału w wizycie studyjnej w siedzibie IPN.

Oczekiwania Instytutu względem szkół:

  • zapewnienie udziału uczniów w konkursach i projektach realizowanych przez IPN,
  • promowanie wśród uczniów inicjatyw i działań podejmowanych przez IPN,
  • współpraca przy organizowaniu uroczystości oraz wydarzeń edukacyjnych i rocznicowych.

Zainteresowane tą propozycją placówki proszone są o kontakt z IPN. Koordynatorem projektu z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest Aleksandra Szwarc – tel. 882 063 821, e-mail: aleksandra.szwarc@ipn.gov.pl

Ułatwienia dostępu